Het onderstaande is van toepassing op de volledige website van Hans Sinnema Houtsnijwerk.               

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.  Wij streven ernaar u dat te alle tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Hans Sinnema Houtsnijwerk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Bij herhaaldelijk misbruik maken van de website heeft 
Hans Sinnema Houtsnijwerk het recht u de toegang tot de website te ontzeggen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij 
Hans Sinnema Houtsnijwerk of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan

Hans Sinnema Houtsnijwerk.  

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke-toestemming van Hans Sinnema Houtsnijwerk

HANS SINNEMA HOUTSNIJWERK

Kerkbuurt 10c

9005PB Wergea

06 22909528

KvK-nummer 583187

links: 

www.misticmotionsairedaleterriers.nl